Oldboys

Oldboys 30 år, 11-mands

Kontaktperson: Lars Torp

Mail: ltj@multitek.dk

Oldboys 40-50 år, 8-mands

Kontaktperson: Frank Rieper

Mail: frankrieper@gmail.com

Oldboys 55 år, 8-mands

Kontaktperson: Ove Kræmer

Mail: o.kraemer@stofanet.dk